Etik İlkeler

İş etiği, tüm iş ilişkileri ve işlemlerimizin temelini oluşturan beklentileri, standartları ve etik uygulamaları belirleyerek, şirket içinde ve dışında doğabilecek anlaşmazlıkları ve çıkar çatışmalarını engellemekte, kültürümüzü güçlendirmekte ve güvenilirliğimizi pekiştirmektedir. Bu doğrultuda, şirketimiz tarafından 'İş Etiği Kuralları ve Çalışma Esasları' oluşturulmuş ve yayımlanmıştır. Etik kurulumuzun iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

E-posta etik@batianadolu.com
Posta BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
Etik Kurul dikkatine
Ankara Caddesi No:335
Bornova / İZMİR
Telefon 0232 478 44 00