İK Politikamız

ik politikası

İnsan Kaynakları Politikamız

Batı Anadolu Grubu olarak hedef ve ilkelerimiz doğrultusunda, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirme felsefemiz ile çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel becerilerinin gelişimine destek oluyoruz.

İnsan kaynakları yönetimi anlayışımız gereği kurum bağlılığı yüksek, değer yaratan, motive ve yeniliğe açık çalışanlar yaratmayı hedefliyoruz.

    •     Grup Şirketlerimizin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın doğru insanı bulmak, doğru işe yerleştirmek ve verimli işgücünün devamlılığını sağlamak,
    •     Çalışanlarımız için adil ve mutlu bir çalışma ortamı oluşturmak, kişisel ve mesleki gelişimleriyle birlikte doğru bir kariyer planlaması uygulamak,
    •     Kurum kültürümüze ve değerlerimize uygun olarak; çalışkan, dürüst ve aidiyet duygusu gelişmiş bir çalışan ailesi oluşturmak,
    •     İnsan Kaynakları ile ilgili tüm gelişmeleri takip etmek ve grup şirketlerimizin hedef ve politikaları doğrultusunda tüm yenilikleri uygulamak,
    •     Tüm bunları gerçekleştirirken çevreye ve topluma karşı duyarlı hareket eden insan kaynakları yapısını oluşturmaktır.