Sürdürülebilirlik Politikası

Batı Anadolu Grubu, şirketin faaliyetlerinde sürdürülebilirliği esas alarak, paydaşlara ve gelecek nesillere karşı taahhütlerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda;
 • Şirket kültürünü sürdürülebilirlik bakış açısını benimseyen bir temel haline getirerek İklim değişikliği ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında çalışanlar ve paydaşlar nezdinde farkındalık yaratmayı,
 • İş hedeflerinin belirlenmesinde sosyal, çevresel ve ekonomik boyutları dikkate almayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında iyileşmeyi sağlayacak uygulamaları geliştirmeyi ve hayata geçirmeyi, iş süreçlerimizin her aşamasında çalışanlarımızın sağlığını gözeterek, iş kazalarını önlemeyi ve iş sağlığı standartlarını en üst düzeye çıkarmayı,
 • İş süreçlerinde etik değerlere uygun davranmayı, çalışanlardan paydaşlara kadar geniş bir yelpazede yaymayı ve bu ilkeleri sürekli gözetmeyi,
 • Çalışanlarımız arasında ayrımcılık yapılmasına hiçbir koşulda fırsat vermemeyi, kadınlara iş ortamında fırsat eşitliği yaratılmasını sağlamayı, kadın istihdamının gelişimine ve nitelikli aktif katılımına destek olmayı,
 • Toplumun ve faaliyet alanlarındaki yerel paydaşların sosyal ve ekonomik kalkınmasına, yerel istihdama katkı sağlayacak projeler geliştirmeyi ve işbirlikleri yapmak adına imkân yaratmayı,
 • İklim değişikliği ile mücadele için faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyon salınımlarını hesaplamayı, doğrulatmayı, takip etmeyi,
 • Sürekli iyileştirme çalışmalarıyla su tüketimini azaltmayı ve su verimliliğini artırmayı, atık suyun arıtılması ve geri dönüşümüyle su kaynaklarını koruyarak çevresel etkimizi azaltmayı,
 • Enerji üretimi ve tüketimi süreçlerini bütünsel bir perspektifle ele alarak, sürdürülebilir enerji yönetimini benimsemeyi,
 • Tedarikçilerimizi sürdürülebilirlik stratejimiz ve beklentilerimiz konusunda bilgilendirmeyi ve tedarikçi performans değerlendirme süreçlerine bu kriterleri de ekleyerek sürdürülebilirlik risklerini azaltmaya katkı sağlamayı,
 • Taahhüt edilen ve uygulanan bu politikayı tüm çalışanlarımıza duyurmayı, üçüncü tarafların erişimine açık hale getirmeyi, politikamızın paydaşlarımızla etkili iletişimini sağlayarak takibini yapmayı, taahhüt ederiz.

Gülant CANDAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Murahhas Aza