Ürün ve Hizmetler

Agrega

Tesislerimiz toz emisyonunu engelleyen jet filtreleriyle çevreye duyarlı olarak, TS 706 EN 12620 standardına uygun üretim gerçekleştirmektedir. Tesise gelen hammadde, agrega üretilmesi ve stoklanması süreçlerinin tamamında alınan numuneler ile agreganın standartlara uygunluğu kontrol edilir. Ürettiğimiz Agregaların, Petrografik kökeni kireçtaşıdır.

Arka Vadi Agrega Tesisi, Türkiye’de tamamen kapalı alanda üretim yapan ilk tesislerden birisidir ve bölgede çevreye en saygılı tesis konumundadır.

Tesislerimizde,
 • İnce Agrega Sınıfında;
  0/4 mm MB 1.1 tane sınıflı
  0/4 mm MB 2.5 tane sınıflı
  0/4 mm MB 5.0 tane sınıflı
 • İri Agrega Sınıfında;
  (4/16) mm tane sınıflı
  (11,2/22,4) mm tane sınıflı
  (25/40) mm tane sınıflı
  (35/70) mm tane sınıflı
malzeme ve by-pass malzeme (dolgu malzemesi) üretilmektedir.